Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας > Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

 Σφάλμα ‭[11]‬

Σφάλμα Τμήματος Web: Μία από τις ιδιότητες του Τμήματος Web δεν έχει κατάλληλη μορφή. Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της σειριοποίησης του Τμήματος Web από τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services. Ελέγξτε τη μορφή των ιδιοτήτων και προσπαθήστε ξανά.

 Σφάλμα ‭[10]‬

Σφάλμα Τμήματος Web: Μία από τις ιδιότητες του Τμήματος Web δεν έχει κατάλληλη μορφή. Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της σειριοποίησης του Τμήματος Web από τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services. Ελέγξτε τη μορφή των ιδιοτήτων και προσπαθήστε ξανά.

 Σφάλμα ‭[9]‬

Σφάλμα Τμήματος Web: Μία από τις ιδιότητες του Τμήματος Web δεν έχει κατάλληλη μορφή. Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της σειριοποίησης του Τμήματος Web από τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services. Ελέγξτε τη μορφή των ιδιοτήτων και προσπαθήστε ξανά.

 Σφάλμα ‭[1]‬

Σφάλμα Τμήματος Web: Μία από τις ιδιότητες του Τμήματος Web δεν έχει κατάλληλη μορφή. Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της σειριοποίησης του Τμήματος Web από τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services. Ελέγξτε τη μορφή των ιδιοτήτων και προσπαθήστε ξανά.
 
 

 ‭(Κρυφό)‬ Web part security

 Σφάλμα ‭[3]‬

Σφάλμα Τμήματος Web: Μία από τις ιδιότητες του Τμήματος Web δεν έχει κατάλληλη μορφή. Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της σειριοποίησης του Τμήματος Web από τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services. Ελέγξτε τη μορφή των ιδιοτήτων και προσπαθήστε ξανά.

 Σφάλμα ‭[8]‬

Σφάλμα Τμήματος Web: Μία από τις ιδιότητες του Τμήματος Web δεν έχει κατάλληλη μορφή. Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της σειριοποίησης του Τμήματος Web από τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services. Ελέγξτε τη μορφή των ιδιοτήτων και προσπαθήστε ξανά.

 Σφάλμα ‭[7]‬

Σφάλμα Τμήματος Web: Μία από τις ιδιότητες του Τμήματος Web δεν έχει κατάλληλη μορφή. Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της σειριοποίησης του Τμήματος Web από τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services. Ελέγξτε τη μορφή των ιδιοτήτων και προσπαθήστε ξανά.

 Σφάλμα ‭[6]‬

Σφάλμα Τμήματος Web: Μία από τις ιδιότητες του Τμήματος Web δεν έχει κατάλληλη μορφή. Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της σειριοποίησης του Τμήματος Web από τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services. Ελέγξτε τη μορφή των ιδιοτήτων και προσπαθήστε ξανά.

 Σφάλμα ‭[4]‬

Σφάλμα Τμήματος Web: Μία από τις ιδιότητες του Τμήματος Web δεν έχει κατάλληλη μορφή. Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της σειριοποίησης του Τμήματος Web από τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services. Ελέγξτε τη μορφή των ιδιοτήτων και προσπαθήστε ξανά.

 Σφάλμα ‭[5]‬

Σφάλμα Τμήματος Web: Μία από τις ιδιότητες του Τμήματος Web δεν έχει κατάλληλη μορφή. Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της σειριοποίησης του Τμήματος Web από τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services. Ελέγξτε τη μορφή των ιδιοτήτων και προσπαθήστε ξανά.

 Σφάλμα ‭[2]‬

Σφάλμα Τμήματος Web: Μία από τις ιδιότητες του Τμήματος Web δεν έχει κατάλληλη μορφή. Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της σειριοποίησης του Τμήματος Web από τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services. Ελέγξτε τη μορφή των ιδιοτήτων και προσπαθήστε ξανά.