Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας > Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

 Συμβούλια Επιλογής και Κρίσης Ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ

 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.

Ανακοινώνονται οι αναρτήσεις:

Βάσει του Ν.4498/2017: (α) Του Πίνακα Των Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, (β) Του Αρχικού Πίνακα Μοριοδότησης Των Υποψηφίων, (γ) Του Τελικού Πίνακα Μοριοδότησης Των Υποψηφίων και (δ) Του Πίνακα Τελικής Βαθμολογίας Και Κατάταξης, ανά Ειδικότητα Και ανά Θέση, σταδιακά, ύστερα από σύγκληση της ολομέλειας του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων αρμοδιότητας 5ης Υ.Πε., όπως αυτές εγκρίθηκαν με τις εκάστοτε εγκριτικές αποφάσεις του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας

Βάσει του Ν.4647/2019: (α) Του Πίνακα Των Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, (β) Του Αρχικού Πίνακα Ανα-μοριοδότησης Των Υποψηφίων, (γ) Του Τελικού Πίνακα Μοριοδότησης Των Υποψηφίων και (δ) Του Πίνακα Τελικής Βαθμολογίας Και Κατάταξης, ανά  Ειδικότητα Και ανά Θέση, σταδιακά, ύστερα από σύγκληση του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων αρμοδιότητας 5ης Υ.Πε., όπως αυτές εγκρίθηκαν με τις εκάστοτε εγκριτικές αποφάσεις του Υφυπουργού Υγείας:

Βάσει του Ν.4999/2022: (α) Του Πίνακα Των Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, (β) Του Αρχικού Πίνακα Ανα-μοριοδότησης Των Υποψηφίων, (γ) Του Τελικού Πίνακα Μοριοδότησης των Υποψηφίων για τις ειδικότητες της ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ και ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΙΑΒΗΤΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ και ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ σύμφωνα με τις αρ. Γ4α/ΓΠ.οικ. 4493/16-01-2023, Γ4α/ΓΠ.οικ. 13946/3-3-2023 και Γ4α/ΓΠ.οικ.16408/17-3-2023 Υπουργικές Αποφάσεις και (δ) Του Πίνακα Τελικής Βαθμολογίας Και Κατάταξης, ανά Ειδικότητα και ανά Θέση για θέσεις στους φορείς ,αρμοδιότητας 5ης Υ.Πε., σταδιακά, ύστερα από σύγκληση του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής, όπως αυτές εγκρίθηκαν με τις εκάστοτε εγκριτικές αποφάσεις του Υφυπουργού Υγείας:

και

Βάσει του Ν.5063/2023: (α) Του Πίνακα Των Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, (β) Του Αρχικού Πίνακα Ανα-μοριοδότησης Των Υποψηφίων, (γ) Του Τελικού Πίνακα Μοριοδότησης Των Υποψηφίων και (δ) Του Πίνακα Τελικής Βαθμολογίας Και Κατάταξης, ανά  Ειδικότητα Και ανά Θέση, σταδιακά, ύστερα από σύγκληση του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων αρμοδιότητας 5ης Υ.Πε., όπως αυτές εγκρίθηκαν με τις εκάστοτε εγκριτικές αποφάσεις του Υφυπουργού Υγείας:

(1) Ν.4498/2017: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

(2) Ν.4647/2019: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

(3) Ν.4999/2022: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

(4) Ν.5063/2023: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 
 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 ‭(Κρυφό)‬ Web part security