Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Συμβούλια Επιλογής και Κρίσης Ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΗΒΑΣ

Τίτλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΗΒΑΣ 

Φορείς

Γενικό Νοσοκομείο Θήβας 

Κατηγορία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

Ημερομηνία Ανάρτησης

9/8/2018 

Προθεσμία Υποβολής Ένστασης

16/8/2018 

Έναρξη Νέας Περιόδου Ενστάσεων

18/9/2018 

Λήξη Νέας Περιόδου Ενστάσεων

24/9/2018 

Παρατηρήσεις

Αποφασίστηκε και νέα προθεσμία για υποβολή έγγραφων ενστάσεων κατά των πινάκων μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων για θέσεις ειδικότητας Αναισθησιολογίας, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 3/13-9-2018 Πρακτικό του Συμβουλίου κρίσης και επιλογής ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας Αναισθησιολογίας. Οι έγγραφες ενστάσεις όπως αποσταλούν στη Γραμματεία του Συμβουλίου κρίσης και επιλογής ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας Αναισθησιολογίας στην 5η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
Συνημμένα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦ. ΕΠΙΜ.Β΄ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛ. ΓΝΘΗΒΑΣ.pdf    
Δημιουργήθηκε στις 9/8/2018 9:00 πμ  από τον ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2 
Τελευταία τροποποίηση στις 17/9/2018 12:34 μμ  από τον ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2