Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Συμβούλια Επιλογής και Κρίσης Ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 'Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 'Η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 'Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 'Η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 'Η ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ

Τίτλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 'Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 'Η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 'Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 'Η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 'Η ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ 

Φορείς

Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας 

Κατηγορία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

Ημερομηνία Ανάρτησης

9/8/2018 

Προθεσμία Υποβολής Ένστασης

16/8/2018 

Έναρξη Νέας Περιόδου Ενστάσεων

5/9/2018 

Λήξη Νέας Περιόδου Ενστάσεων

11/9/2018 

Παρατηρήσεις

Αποφασίστηκε και νέα προθεσμία για υποβολή έγγραφων ενστάσεων κατά των πινάκων μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων για θέσεις ΤΕΠ, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 2/29-8-2018 Πρακτικό του Συμβουλίου κρίσης και επιλογής ιατρών ΕΣΥ για θέσεις ΤΕΠ. Οι έγγραφες ενστάσεις όπως αποσταλούν στη Γραμματεία του Συμβουλίου κρίσης και επιλογής ιατρών ΕΣΥ για θέσεις ΤΕΠ στην 5η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
Συνημμένα
ΠΙΝΑΚ.ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦ. ΕΠ.Β΄ΑΝΑΙΣΘ-ΠΑΘ-ΚΑΡΔ-ΧΕΙΡ-ΠΝΕΥΜ-ΟΡΘ-ΓΕΝ.ΙΑΤΡ.ΤΕΠ ΛΑΜΙΑ.pdf    
Δημιουργήθηκε στις 9/8/2018 11:35 πμ  από τον ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2 
Τελευταία τροποποίηση στις 4/9/2018 1:19 μμ  από τον ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2