Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Συμβούλια Επιλογής και Κρίσης Ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΟΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

Τίτλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΟΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ  

Φορείς

Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου 

Κατηγορία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

Ημερομηνία Ανάρτησης

24/9/2018 

Προθεσμία Υποβολής Ένστασης

24/9/2018 

Έναρξη Νέας Περιόδου Ενστάσεων

 

Λήξη Νέας Περιόδου Ενστάσεων

 

Παρατηρήσεις

 
Συνημμένα
2 ΕΠΙΜ Β ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ .pdf    
Δημιουργήθηκε στις 2/10/2018 2:15 μμ  από τον ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 8 
Τελευταία τροποποίηση στις 2/10/2018 2:15 μμ  από τον ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 8