Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Προμήθειες ΕΚΤΟΣ ΠΠΥΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ/1045 / 2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ CPV 15896000-5 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.021,96€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ,(13%), Κριτήριο κατακύρωσης είν

Ιστορικό εκδόσεωνΙστορικό εκδόσεων

Περιγραφή

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ/1045 /             2021  ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ CPV 15896000-5 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.021,96€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ,(13%), Κριτήριο κατακύρωσης είν 

Φορέας

Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς 

Κατάσταση

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Είδος Διαγωνισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

Διαβούλευση

 

Email Διαβούλευσης

 

Δημοσίευση

30/8/2021 

Διενέργεια

13/9/2021 

Προϋπολογισμός

 

Αξία Σύμβασης

14.021,96 € 

Αριθμός Διακήρυξης

Δ 1045 

Έτος

2021 

Παρατηρήσεις

General Hospital of Livadia (30/8/2021 9:44 πμ): ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ/1045 / 2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ CPV 15896000-5 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.021,96€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ,(13%), Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για ένα έτος, με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου και τουρισμού της Δ/νσης ανάπτυξης της Π.Ε. Φωκίδας για τα είδη που προβλέπεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Συνημμένα
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ1045 ME ADAM ADA.pdf    
ΤΕΥΔ.docx    
Τύπος περιεχομένου: Στοιχείο
Έκδοση: 1.0 
Δημιουργήθηκε στις 30/8/2021 9:44 πμ  από τον General Hospital of Livadia 
Τελευταία τροποποίηση στις 30/8/2021 9:44 πμ  από τον General Hospital of Livadia