Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Προμήθειες ΕΚΤΟΣ ΠΠΥΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ/862/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ CPV 15540000-5 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.004,25€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ

Ιστορικό εκδόσεωνΙστορικό εκδόσεων

Περιγραφή

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ/862/2021  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ CPV 15540000-5 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.004,25€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ 

Φορέας

Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς 

Κατάσταση

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Είδος Διαγωνισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

Διαβούλευση

 

Email Διαβούλευσης

 

Δημοσίευση

20/7/2021 

Διενέργεια

3/8/2021 

Προϋπολογισμός

20.004,25 € 

Αξία Σύμβασης

 

Αριθμός Διακήρυξης

Δ.862/2021 

Έτος

2021 

Παρατηρήσεις

General Hospital of Livadia (20/7/2021 9:35 πμ): ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ/862/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ CPV 15540000-5 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.004,25€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για ένα έτος βάση τιμής ,ήτοι η χαμηλότερη τιμή .
Συνημμένα
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ862 MA ADAM ADA.pdf    
ΤΕΥΔ.docx    
Τύπος περιεχομένου: Στοιχείο
Έκδοση: 1.0 
Δημιουργήθηκε στις 20/7/2021 9:35 πμ  από τον General Hospital of Livadia 
Τελευταία τροποποίηση στις 20/7/2021 9:35 πμ  από τον General Hospital of Livadia