Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Προμήθειες ΕΚΤΟΣ ΠΠΥΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ/ 590/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΟΥΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ CPV 15300000-1 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 27.736,70€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ,(13%), Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσ

Ιστορικό εκδόσεωνΙστορικό εκδόσεων

Περιγραφή

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ/ 590/2021  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΟΥΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  CPV 15300000-1 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 27.736,70€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ,(13%), Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσ 

Φορέας

Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς 

Κατάσταση

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Είδος Διαγωνισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

Διαβούλευση

 

Email Διαβούλευσης

 

Δημοσίευση

13/7/2021 

Διενέργεια

27/7/2021 

Προϋπολογισμός

27.736,70 € 

Αξία Σύμβασης

 

Αριθμός Διακήρυξης

Δ 590/2021 

Έτος

2021 

Παρατηρήσεις

General Hospital of Livadia (13/7/2021 5:15 μμ): ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ/ 590/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΟΥΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ CPV 15300000-1 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 27.736,70€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ,(13%), Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για ένα έτος, με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου και τουρισμού της Δ/νσης ανάπτυξης της Π.Ε. Φωκίδας για τα είδη που προβλέπεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Συνημμένα
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ590 με αδαμ αδα.pdf    
τευδ.docx    
Τύπος περιεχομένου: Στοιχείο
Έκδοση: 2.0 
Δημιουργήθηκε στις 13/7/2021 5:15 μμ  από τον General Hospital of Livadia 
Τελευταία τροποποίηση στις 13/7/2021 5:17 μμ  από τον General Hospital of Livadia