Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Προμήθειες ΕΚΤΟΣ ΠΠΥΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ 749/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ» CPV:15119000-5 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 40.686,90€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ,(13%), Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

Ιστορικό εκδόσεωνΙστορικό εκδόσεων

Περιγραφή

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ 749/2021  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ» CPV:15119000-5 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 40.686,90€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ,(13%), Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

Φορέας

Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς 

Κατάσταση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Είδος Διαγωνισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

Διαβούλευση

 

Email Διαβούλευσης

 

Δημοσίευση

29/6/2021 

Διενέργεια

13/7/2021 

Προϋπολογισμός

40.686,90 € 

Αξία Σύμβασης

 

Αριθμός Διακήρυξης

Δ 749/2021 

Έτος

2021 

Παρατηρήσεις

General Hospital of Livadia (29/6/2021 12:48 μμ): ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ 749/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ» CPV:15119000-5 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 40.686,90€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ,(13%), Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για ένα έτος,με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου και τουρισμού της Δ/νσης ανάπτυξης της Π.Ε. Φωκίδας για τα είδη που προβλέπεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Συνημμένα
3.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ 749 ME ADAM ADA.pdf    
3Α.ΤΕΥΔ.docx    
Τύπος περιεχομένου: Στοιχείο
Έκδοση: 1.0 
Δημιουργήθηκε στις 29/6/2021 12:48 μμ  από τον General Hospital of Livadia 
Τελευταία τροποποίηση στις 29/6/2021 12:48 μμ  από τον General Hospital of Livadia