Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Ανακοινώσεις: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ (Σ.ΟΔ.Υ.Π) ΤΗΣ 5ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Τίτλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ (Σ.ΟΔ.Υ.Π) ΤΗΣ 5ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Σώμα

Ο  παρακάτω  πίνακας  προέκυψε από την συνεδρίαση (13-6-2019) της Ομάδας Εργασίας  που συγκροτήθηκε  με την αρ.πρωτ. 43668/6-6-2019 Απόφαση  του Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ., όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και η  ανάρτησή του εξασφαλίζει  την  προστασία  των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

5304

7251

7581

8770

1.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

-

10

-

10

2. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

-

-

-

-

3.ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

07

10

15

12

4.ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

-

20

18

20

5.ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

-

-

10

5

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

07

40

43

47

 

 
Μετά  το πέρας  των  δέκα (10) ημερών, που προβλέπονται για την υποβολή ενστάσεων από τους υποψηφίους, θα ακολουθήσει το στάδιο των συνεντεύξεων των υποψηφίων και ακολούθως η Ομάδα Εργασίας  θα παραδώσει την γνωμοδότησή της προς τον Διοικητή της 5ης Υ.Πε., εισηγούμενη τους Συντονιστές και τους αναπληρωτές τους.
 
ΛΑΡΙΣΑ   21-6-2019

Κατηγορία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Δημοσιεύθηκε

21/6/2019 

Ημερομηνία λήξης

 
Συνημμένα
Δημιουργήθηκε στις 21/6/2019 12:08 μμ  από τον Fotios Gioulekas 
Τελευταία τροποποίηση στις 21/6/2019 12:09 μμ  από τον Fotios Gioulekas