Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Ανακοινώσεις: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ 5Ης ΥΠΕ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Τίτλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ 5Ης ΥΠΕ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

Σώμα

Ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ με την Αρ.Πρ. 22433/22-03-2019 (ΑΔΑ:ΩΨ15469Η2Γ-ΑΞΙ), καλεί τους ιδιώτες κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, οδοντοτεχνίτες και οδοντοτεχνικά εργαστήρια, που πληρούν τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές και προϋποθέσεις λειτουργίας και ενδιαφέρονται να συνάψουν σύμβαση με την 5η ΥΠΕ να αποστείλουν αίτηση σύναψης σύμβασης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην πρόσκληση.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδρομικά ή θα υποβάλλονται προσωπικά σε κλειστό φάκελο στην 5η ΥΠΕ, ο οποίος θα φέρει τα εξής στοιχεία παραλήπτη:

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

Αίτηση για σύναψη σύμβασης με οδοντοτεχνίτες – οδοντοτεχνικά εργαστήρια

Μεζούρλο, Λάρισα

Τ.κ.41110 Τ.Θ.2101

Υπόψη : Νικολέττας Μπέλτσιου

Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Τηλ. 2413500817

Κατηγορία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Δημοσιεύθηκε

22/3/2019 

Ημερομηνία λήξης

 
Συνημμένα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ.pdf    
Δημιουργήθηκε στις 23/3/2019 3:07 μμ  από τον Vagelis Stamatiadis 
Τελευταία τροποποίηση στις 23/3/2019 3:09 μμ  από τον Vagelis Stamatiadis