Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Ανακοινώσεις: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΟΧ.7

Τίτλος

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΟΧ.7 

Σώμα

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την Παρασκευή 24/11/2017 έως και τη Δευτέρα  04/12/2017.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν:
  • είτε αυτοπροσώπως (Ώρες κατάθεσης αιτήσεων 08:00 – 13:00)
  • είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.
Την ανωτέρω αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά περιγράφονται στην πρόσκληση) σε κλειστό φάκελο θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
 
5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας,
Περιοχή Μεζούρλο, Τ.Κ. 41110, ΤΘ 2101, Λάρισα,
Τμήμα Προσωπικού - υπόψη κ. Δημητρίου Πάτσιου
 

Κατηγορία

 

Δημοσιεύθηκε

24/11/2017 

Ημερομηνία λήξης

 
Συνημμένα
Δημιουργήθηκε στις 24/11/2017 9:03 πμ  από τον Administrator 
Τελευταία τροποποίηση στις 12/2/2018 1:40 μμ  από τον Administrator