Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Προγραμματισμός Προμηθειών 2022: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 20/2022 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΣΥΡΙΓΓΕΣ- ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ" ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

Ιστορικό εκδόσεωνΙστορικό εκδόσεων

Περιγραφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 20/2022 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΣΥΡΙΓΓΕΣ- ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ" ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. 

Φορέας

Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας 

Κατάσταση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Είδος Διαγωνισμού

ΤΑΚΤΙΚΟΣ 

Διαβούλευση

 

Δημοσίευση

27/6/2022 

Διενέργεια

18/7/2022 

Προϋπολογισμός

80.000,00 € 

Αξία Σύμβασης

 

Αριθμός Διακήρυξης

20/2022 

Έτος

2022 

Παρατηρήσεις

General Hospital of KarditsaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (27/6/2022 7:40 πμ): ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 20/2022 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΣΥΡΙΓΓΕΣ –ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ» CPV 33141310-6 & CPV 33141320-9 ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΈΤΟΥΣ 2022 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 80.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ, ΚΑΙ ΚΑΕ 1311, ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Συνημμένα
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20-2022.pdf    
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx    
Τύπος περιεχομένου: Στοιχείο
Έκδοση: 3.0 
Δημιουργήθηκε στις 27/6/2022 7:40 πμ  από τον General Hospital of Karditsa 
Τελευταία τροποποίηση στις 27/6/2022 7:41 πμ  από τον General Hospital of Karditsa