Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Προγραμματισμός Προμηθειών 2022: ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

Ιστορικό εκδόσεωνΙστορικό εκδόσεων

Περιγραφή

ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 

Φορέας

Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων 

Κατάσταση

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Είδος Διαγωνισμού

ΔΙΕΘΝΗΣ 

Διαβούλευση

16/5/2022 

Δημοσίευση

 

Διενέργεια

 

Προϋπολογισμός

 

Αξία Σύμβασης

 

Αριθμός Διακήρυξης

 

Έτος

2022 

Παρατηρήσεις

General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (30/6/2022 12:01 μμ): Β ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 22DIAB000024668. ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ
General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (16/5/2022 2:05 μμ): Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ προκειμένου να διενεργήσει Διαγωνισμό για την προμήθεια του είδους «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ» καλεί, τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές και τους επίσημους φορείς ή/και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών να υποβάλλουν σχόλια – παρατηρήσεις επί Της 1ης Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από τον ιστότοπο του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ στον σύνδεσμο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις». Η υποβολή σχολίων επί των τεχνικών προδιαγραφών θα γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, έως την 31/5/2022 Τα σχόλια των οικονομικών φορέων θα αναρτώνται στην ηλεκτρονική φόρμα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και σύμφωνα με τους Κανόνες Χρήσης και Συμμετοχής. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια.
Συνημμένα
DIAB Α ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ.pdf    
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ SIGNED.pdf    
Β ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ DIAB.pdf    
Τύπος περιεχομένου: Στοιχείο
Έκδοση: 5.0 
Δημιουργήθηκε στις 16/5/2022 2:05 μμ  από τον General Hospital of Trikala 
Τελευταία τροποποίηση στις 30/6/2022 12:01 μμ  από τον General Hospital of Trikala