Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Προγραμματισμός Προμηθειών 2021: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΦΟΦΑΚΟΙ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ TOY Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ιστορικό εκδόσεωνΙστορικό εκδόσεων

Περιγραφή

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΦΟΦΑΚΟΙ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ TOY Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Φορέας

Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας 

Κατάσταση

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Είδος Διαγωνισμού

ΤΑΚΤΙΚΟΣ 

Διαβούλευση

 

Δημοσίευση

22/2/2021 

Διενέργεια

 

Προϋπολογισμός

150.000,00 € 

Αξία Σύμβασης

 

Αριθμός Διακήρυξης

 

Έτος

2021 

Παρατηρήσεις

General Hospital of KarditsaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (22/2/2021 11:46 πμ): Το Γ.Ν. Καρδίτσας στο πλαίσιο της διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού(Κάτω των Ορίων) για την προμήθεια του είδους «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ» (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ), ενταγμένο στον Πίνακα Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας Έτους 2020 Προϋπολογιζόμενης Δαπάνης 150.000,00€ (CPV 33731110-7) ΚΑΕ 1311, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής του Γ.Ν. Καρδίτσας θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω διαγωνισμού. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν παρατηρήσεις - προτάσεις, στη βάση ενός εποικοδομητικού διαλόγου, για την διασφάλιση της επίτευξης των στόχων που έχει θέσει το Νοσοκομείο μας. Η υποβολή των παρατηρήσεων – προτάσεων σας επί των τεχνικών προδιαγραφών θα γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή στο email:tlampropoulos@1139.syzefxis.gov.gr η΄ στο email: promith@noskard.gr Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 22/02/2021 έως και 01/03/2021.
Συνημμένα
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΦΟΦΑΚΟΙ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ.pdf    
Τύπος περιεχομένου: Στοιχείο
Έκδοση: 2.0 
Δημιουργήθηκε στις 22/2/2021 11:46 πμ  από τον General Hospital of Karditsa 
Τελευταία τροποποίηση στις 22/2/2021 11:46 πμ  από τον General Hospital of Karditsa