Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Προγραμματισμός Προμηθειών 2021: ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ιστορικό εκδόσεωνΙστορικό εκδόσεων

Περιγραφή

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Φορέας

Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας 

Κατάσταση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Είδος Διαγωνισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

Διαβούλευση

 

Δημοσίευση

19/2/2021 

Διενέργεια

8/3/2021 

Προϋπολογισμός

12.775,00 € 

Αξία Σύμβασης

 

Αριθμός Διακήρυξης

3/2021 

Έτος

2021 

Παρατηρήσεις

General Hospital of Chalkida (19/2/2021 10:32 πμ): ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ: «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ.
Συνημμένα
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ.pdf    
Τύπος περιεχομένου: Στοιχείο
Έκδοση: 2.0 
Δημιουργήθηκε στις 19/2/2021 10:32 πμ  από τον General Hospital of Chalkida 
Τελευταία τροποποίηση στις 19/2/2021 10:33 πμ  από τον General Hospital of Chalkida