Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Προγραμματισμός Προμηθειών 2021: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ, CPV 15896000-5 συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.021,96€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,(13%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορ

Ιστορικό εκδόσεωνΙστορικό εκδόσεων

Περιγραφή

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την  ετήσια προμήθεια ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ, CPV 15896000-5 συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.021,96€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,(13%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορ 

Φορέας

 

Κατάσταση

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Είδος Διαγωνισμού

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαβούλευση

 

Δημοσίευση

18/10/2021 

Διενέργεια

25/10/2021 

Προϋπολογισμός

14.021,96 € 

Αξία Σύμβασης

 

Αριθμός Διακήρυξης

Δ1334 

Έτος

2021 

Παρατηρήσεις

General Hospital of Livadia (18/10/2021 3:02 μμ): Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ, CPV 15896000-5 συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.021,96€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,(13%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου και τουρισμού της Δ/νσης ανάπτυξης της Π.Ε. Φωκίδας για τα είδη που προβλέπεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Συνημμένα
Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1334 me adam ada.pdf    
Τύπος περιεχομένου: Στοιχείο
Έκδοση: 1.0 
Δημιουργήθηκε στις 18/10/2021 3:02 μμ  από τον General Hospital of Livadia