Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Προγραμματισμός Προμηθειών 2021: 1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ "ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ"

Ιστορικό εκδόσεωνΙστορικό εκδόσεων

Περιγραφή

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ "ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ" 

Φορέας

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 

Κατάσταση

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Είδος Διαγωνισμού

ΤΑΚΤΙΚΟΣ 

Διαβούλευση

 

Δημοσίευση

24/9/2021 

Διενέργεια

9/10/2021 

Προϋπολογισμός

54.000,00 € 

Αξία Σύμβασης

 

Αριθμός Διακήρυξης

20922/21-09-2021 

Έτος

2021 

Παρατηρήσεις

General Hospital of LarissaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (24/9/2021 2:10 μμ): ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ,ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2413-504379, ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr
Συνημμένα
ΑΔΑΜ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ.pdf    
Τύπος περιεχομένου: Στοιχείο
Έκδοση: 2.0 
Δημιουργήθηκε στις 24/9/2021 2:10 μμ  από τον General Hospital of Larissa 
Τελευταία τροποποίηση στις 24/9/2021 2:10 μμ  από τον General Hospital of Larissa