Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Προγραμματισμός Προμηθειών 2021: Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

Ιστορικό εκδόσεωνΙστορικό εκδόσεων

Περιγραφή

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 

Φορέας

Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων 

Κατάσταση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Είδος Διαγωνισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

Διαβούλευση

 

Δημοσίευση

7/7/2021 

Διενέργεια

28/7/2021 

Προϋπολογισμός

65.000,00 € 

Αξία Σύμβασης

 

Αριθμός Διακήρυξης

19/2021 

Έτος

2021 

Παρατηρήσεις

General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (7/7/2021 12:49 μμ): Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ.
Συνημμένα
ΑΔΑ ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf    
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚ 680Β46907Φ-9ΡΧ.pdf    
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 64ΒΡ46907Φ-Η4Α.pdf    
ΤΕΥΔ_ΥΔ.doc    
Τύπος περιεχομένου: Στοιχείο
Έκδοση: 1.0 
Δημιουργήθηκε στις 7/7/2021 12:49 μμ  από τον General Hospital of Trikala