Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Προγραμματισμός Προμηθειών 2021: 11/2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (COURIER)

Ιστορικό εκδόσεωνΙστορικό εκδόσεων

Περιγραφή

11/2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (COURIER)   

Φορέας

Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας 

Κατάσταση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Είδος Διαγωνισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

Διαβούλευση

 

Δημοσίευση

7/4/2021 

Διενέργεια

20/4/2021 

Προϋπολογισμός

6.200,00 € 

Αξία Σύμβασης

 

Αριθμός Διακήρυξης

11/2021 

Έτος

2021 

Παρατηρήσεις

General Hospital of Chalkida (7/4/2021 2:23 μμ): ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11/2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (COURIER) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).
Συνημμένα
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ_ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (COURIER).pdf    
ΤΕΥΔ.doc    
Τύπος περιεχομένου: Στοιχείο
Έκδοση: 2.0 
Δημιουργήθηκε στις 7/4/2021 2:23 μμ  από τον General Hospital of Chalkida 
Τελευταία τροποποίηση στις 7/4/2021 2:23 μμ  από τον General Hospital of Chalkida