Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Προγραμματισμός Προμηθειών 2021: 10/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Ιστορικό εκδόσεωνΙστορικό εκδόσεων

Περιγραφή

10/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

Φορέας

Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας 

Κατάσταση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Είδος Διαγωνισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

Διαβούλευση

 

Δημοσίευση

7/4/2021 

Διενέργεια

21/4/2021 

Προϋπολογισμός

15.872,00 € 

Αξία Σύμβασης

 

Αριθμός Διακήρυξης

10/2021 

Έτος

2021 

Παρατηρήσεις

General Hospital of Chalkida (7/4/2021 1:56 μμ): ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΥΟ (2) ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ.
Συνημμένα
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ_ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΣΕΤ Π.Χ.pdf    
ΤΕΥΔ.doc    
Τύπος περιεχομένου: Στοιχείο
Έκδοση: 2.0 
Δημιουργήθηκε στις 7/4/2021 1:56 μμ  από τον General Hospital of Chalkida 
Τελευταία τροποποίηση στις 7/4/2021 1:56 μμ  από τον General Hospital of Chalkida