Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Προγραμματισμός Προμηθειών 2021: 9/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ιστορικό εκδόσεωνΙστορικό εκδόσεων

Περιγραφή

9/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Φορέας

Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας 

Κατάσταση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Είδος Διαγωνισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

Διαβούλευση

 

Δημοσίευση

7/4/2021 

Διενέργεια

20/4/2021 

Προϋπολογισμός

62.150,00 € 

Αξία Σύμβασης

 

Αριθμός Διακήρυξης

9/2021 

Έτος

2021 

Παρατηρήσεις

General Hospital of Chalkida (7/4/2021 1:20 μμ): ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΡΑΜΜΑΤΑ» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ.
Συνημμένα
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ_ΡΑΜΜΑΤΑ.pdf    
ΤΕΥΔ.doc    
Τύπος περιεχομένου: Στοιχείο
Έκδοση: 1.0 
Δημιουργήθηκε στις 7/4/2021 1:20 μμ  από τον General Hospital of Chalkida