Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Προγραμματισμός Προμηθειών 2021: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Έλέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και την έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 5ης Υ.Πε.»

Ιστορικό εκδόσεωνΙστορικό εκδόσεων

Περιγραφή

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  «Έλέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και την έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)  των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 5ης Υ.Πε.» 

Φορέας

5η Υγειονομική Περιφέρεια 

Κατάσταση

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Είδος Διαγωνισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

Διαβούλευση

5/4/2021 

Δημοσίευση

 

Διενέργεια

 

Προϋπολογισμός

 

Αξία Σύμβασης

 

Αριθμός Διακήρυξης

 

Έτος

 

Παρατηρήσεις

Eleni Gkatzouli (5/4/2021 3:39 μμ): ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΧΓΟ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ  ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ  (ΘΔΕ) ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 5ΗΣ ΥΠΕ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  ΣΤΟ email: procurement@dypethessaly.gr
Συνημμένα
SAVEΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΒΟΥΛΈΥΣΗΣ ΑΔΑ.pdf    
Τεχνικές Προδιαγραφές_2021.pdf    
Τύπος περιεχομένου: Στοιχείο
Έκδοση: 2.0 
Δημιουργήθηκε στις 5/4/2021 3:39 μμ  από τον Eleni Gkatzouli 
Τελευταία τροποποίηση στις 5/4/2021 3:39 μμ  από τον Eleni Gkatzouli