Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Προγραμματισμός Προμηθειών 2021: 1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 'ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ'

Ιστορικό εκδόσεωνΙστορικό εκδόσεων

Περιγραφή

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 'ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ' 

Φορέας

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 

Κατάσταση

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Είδος Διαγωνισμού

ΤΑΚΤΙΚΟΣ 

Διαβούλευση

27/6/2022 

Δημοσίευση

27/6/2022 

Διενέργεια

12/7/2022 

Προϋπολογισμός

 

Αξία Σύμβασης

 

Αριθμός Διακήρυξης

17676/22.06.2022 

Έτος

2022 

Παρατηρήσεις

General Hospital of LarissaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (27/6/2022 12:43 μμ): Τα τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις να υποβληθούν στο ΕΣΗΔΗΣ Γραφείο Προμηθειών/ Κουτίνα Αικατερίνη, τηλ. 2413 504379
Συνημμένα
Τύπος περιεχομένου: Στοιχείο
Έκδοση: 1.0 
Δημιουργήθηκε στις 27/6/2022 12:43 μμ  από τον General Hospital of Larissa