Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Προγραμματισμός Προμηθειών 2021: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ιστορικό εκδόσεωνΙστορικό εκδόσεων

Περιγραφή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Φορέας

Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων 

Κατάσταση

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Είδος Διαγωνισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

Διαβούλευση

 

Δημοσίευση

24/11/2021 

Διενέργεια

13/12/2021 

Προϋπολογισμός

35.266,00 € 

Αξία Σύμβασης

 

Αριθμός Διακήρυξης

28/2021 

Έτος

2021 

Παρατηρήσεις

General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (24/11/2021 11:51 πμ): ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ Α)ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:1)ΜΟΝΙΤΟΡ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, 2)ΦΟΡΗΤΟ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ(τεμ.2),3) ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟ, Β) ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 και ώρα 14:30μ.μ. στο Πρωτόκολλο του ΓΝ Τρικάλων. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 και ώρα 10:00π.μ στο Γρ. Προμηθειών(Διαγωνισμοί) του ΓΝ Τρικάλων.
Συνημμένα
ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 28.2021.pdf    
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Π1 Π2 .docx    
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΔ.docx    
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.docx    
Τύπος περιεχομένου: Στοιχείο
Έκδοση: 2.0 
Δημιουργήθηκε στις 24/11/2021 11:51 πμ  από τον General Hospital of Trikala 
Τελευταία τροποποίηση στις 24/11/2021 11:51 πμ  από τον General Hospital of Trikala