Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Προγραμματισμός Προμηθειών 2021: Α ΔΙΑΒ ΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠ΄ΑΡ. 24490/02-11-2021 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΛΑΡΙΣΑΣ

Ιστορικό εκδόσεωνΙστορικό εκδόσεων

Περιγραφή

Α  ΔΙΑΒ ΟΥΛΕΥΣΗ   ΤΩΝ ΥΠ΄ΑΡ. 24490/02-11-2021 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΓΝΛΑΡΙΣΑΣ  

Φορέας

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 

Κατάσταση

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Είδος Διαγωνισμού

ΤΑΚΤΙΚΟΣ 

Διαβούλευση

 

Δημοσίευση

24/11/2021 

Διενέργεια

3/12/2021 

Προϋπολογισμός

9.998,37 € 

Αξία Σύμβασης

 

Αριθμός Διακήρυξης

24490/02-11-2021 

Έτος

2021 

Παρατηρήσεις

General Hospital of LarissaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (24/11/2021 10:16 πμ): ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2413504379 ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ για τυχόν παρατηρήσεις στο email gnl- promithies@ghl.gr
Συνημμένα
ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf    
Τύπος περιεχομένου: Στοιχείο
Έκδοση: 1.0 
Δημιουργήθηκε στις 24/11/2021 10:16 πμ  από τον General Hospital of Larissa