Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Προγραμματισμός Προμηθειών 2021: «ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 2ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 26530/19.11.2021 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ‘ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ‘ CPV 33160000-9, ΚΑΕ 1311 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ

Ιστορικό εκδόσεωνΙστορικό εκδόσεων

Περιγραφή

«ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  2ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 26530/19.11.2021  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ‘ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ‘ CPV 33160000-9,  ΚΑΕ 1311  ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ  

Φορέας

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 

Κατάσταση

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Είδος Διαγωνισμού

ΤΑΚΤΙΚΟΣ 

Διαβούλευση

23/11/2021 

Δημοσίευση

23/11/2021 

Διενέργεια

8/12/2021 

Προϋπολογισμός

259.735,47 € 

Αξία Σύμβασης

 

Αριθμός Διακήρυξης

26530/19.11.2021 

Έτος

2021 

Παρατηρήσεις

General Hospital of LarissaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (23/11/2021 2:52 μμ): ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΗΛ.2413504379, ΟΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΟ www.promitheus.gov.gr (ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ), ΑΔΑΜ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 21DIAB000020772
Συνημμένα
ΑΔΑΜ 2ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.pdf    
Τύπος περιεχομένου: Στοιχείο
Έκδοση: 2.0 
Δημιουργήθηκε στις 23/11/2021 2:52 μμ  από τον General Hospital of Larissa 
Τελευταία τροποποίηση στις 23/11/2021 2:52 μμ  από τον General Hospital of Larissa