Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Προγραμματισμός Προμηθειών 2021: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 64/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΕΛΚΩΝ – ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ (CPV:33141116-6)»

Ιστορικό εκδόσεωνΙστορικό εκδόσεων

Περιγραφή

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 64/2021  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΕΛΚΩΝ – ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ (CPV:33141116-6)» 

Φορέας

Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας 

Κατάσταση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Είδος Διαγωνισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

Διαβούλευση

 

Δημοσίευση

22/11/2021 

Διενέργεια

6/12/2021 

Προϋπολογισμός

1.266.660,00 € 

Αξία Σύμβασης

 

Αριθμός Διακήρυξης

64/2021 

Έτος

2021 

Παρατηρήσεις

General Hospital of Chalkida (22/11/2021 1:20 μμ): ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 64/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΕΛΚΩΝ – ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ (CPV:33141116-6)» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.215,00€ πλέον ΦΠΑ 24% αξία 12.666.60€ με το ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Συνημμένα
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf    
ΕΕΕΣ PDF.pdf    
ΕΕΣ XML.xml    
Τύπος περιεχομένου: Στοιχείο
Έκδοση: 2.0 
Δημιουργήθηκε στις 22/11/2021 1:20 μμ  από τον General Hospital of Chalkida 
Τελευταία τροποποίηση στις 22/11/2021 1:20 μμ  από τον General Hospital of Chalkida