Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Προγραμματισμός Προμηθειών 2020: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ"

Ιστορικό εκδόσεωνΙστορικό εκδόσεων

Περιγραφή

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ" 

Φορέας

Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων 

Κατάσταση

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Είδος Διαγωνισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

Διαβούλευση

 

Δημοσίευση

29/12/2020 

Διενέργεια

21/1/2021 

Προϋπολογισμός

14.997,73 € 

Αξία Σύμβασης

 

Αριθμός Διακήρυξης

65/2020 

Έτος

2020 

Παρατηρήσεις

General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (23/2/2021 8:02 πμ): Η αριθμ.140/7/16-2-2021 (ΑΔΑ: 6Θ7Α46907Φ-Ν4Φ) Απόφαση ΔΣ έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης διακιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ".
General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (21/1/2021 9:52 πμ): Απόφαση Διοικητη αναβολής διενέργειας του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού την 21η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10.00π.μ. και την χορήγηση παράτασης παραλαβής των προσφορών που υποβλήθηκαν στην ορισθείσα ημερομηνία υποβολής προσφορών σύμφωνα με του όρους της διακήρυξης, έως την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14:30 μ.μ. Τον ορισμό νέας ημερομηνίας διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12:00μ.μ.
General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (29/12/2020 9:48 πμ): ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ". ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 20/01/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30μ.μ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΓΝ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΥ ΤΗΝ 21/01/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00π.μ. ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ) ΤΟΥ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ) ΣΤΟ Τηλ.:2431350702 ΚΑΙ ΣΤΟ e-mail:gnt.promitheies@trikalahospital.gr.
Συνημμένα
ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓ6Ψ8Ο46907Φ-ΤΒ3.pdf    
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf    
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 6Θ7Α46907Φ-Ν4Φ.pdf    
ΤΕΥΔ_ΥΔ.doc    
Τύπος περιεχομένου: Στοιχείο
Έκδοση: 4.0 
Δημιουργήθηκε στις 29/12/2020 9:48 πμ  από τον General Hospital of Trikala 
Τελευταία τροποποίηση στις 23/2/2021 8:02 πμ  από τον General Hospital of Trikala