Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Προγραμματισμός Προμηθειών 2020: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, (GDPR – General Data Protection Regulation)»,CPV:72322000-8

Ιστορικό εκδόσεωνΙστορικό εκδόσεων

Περιγραφή

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, (GDPR – General Data Protection Regulation)»,CPV:72322000-8  

Φορέας

Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων 

Κατάσταση

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Είδος Διαγωνισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

Διαβούλευση

 

Δημοσίευση

22/12/2020 

Διενέργεια

27/1/2021 

Προϋπολογισμός

10.000,00 € 

Αξία Σύμβασης

 

Αριθμός Διακήρυξης

63/2020 

Έτος

2020 

Παρατηρήσεις

General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (23/2/2021 8:10 πμ): Η αριθμ.141/7/16-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΖΟ146907Φ-ΞΨ2) Απόφαση ΔΣ έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης διακιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού.
General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (22/12/2020 11:03 πμ): ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, (GDPR – General Data Protection Regulation)»,CPV:72322000-8. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ TΡΙΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30μ.μ. ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΝ TEΤΑΡΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00π.μ. ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ) ΤΟΥ Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΤΗΛ.:2431350702 ΚΑΙ ΣΤΟ email:gnt.prometheies@trikalahospital.gr
Συνημμένα
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf    
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΖΟ146907Φ-ΞΨ2.pdf    
ΤΕΥΔ ΥΔ.doc    
Τύπος περιεχομένου: Στοιχείο
Έκδοση: 3.0 
Δημιουργήθηκε στις 22/12/2020 11:03 πμ  από τον General Hospital of Trikala 
Τελευταία τροποποίηση στις 23/2/2021 8:10 πμ  από τον General Hospital of Trikala