Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Προγραμματισμός Προμηθειών 2020: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Ιστορικό εκδόσεωνΙστορικό εκδόσεων

Περιγραφή

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

Φορέας

Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων 

Κατάσταση

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Είδος Διαγωνισμού

ΤΑΚΤΙΚΟΣ 

Διαβούλευση

 

Δημοσίευση

17/12/2020 

Διενέργεια

15/1/2021 

Προϋπολογισμός

79.955,20 € 

Αξία Σύμβασης

 

Αριθμός Διακήρυξης

48/2020 ΕΣΗΔΗΣ:102681 

Έτος

2020 

Παρατηρήσεις

General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (11/2/2021 11:45 πμ): ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (11/2/2021 9:26 πμ): ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MEDICARE HELLAS AE
General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (11/2/2021 9:21 πμ): ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MEDICARE HELLAS AE
General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (21/12/2020 8:56 πμ): ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 48/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (18/12/2020 12:14 μμ): ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 48/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (17/12/2020 9:07 πμ): ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ: ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ Η 11Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΚΙΑ ΩΡΑ 18:00ΜΜ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ Η 15Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00ΠΜ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ -ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ . ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΤΗΛ:2431350702 email:gnt.promitheies@trikalahospital.gr
Συνημμένα
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.pdf    
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΜΓΝ46907Φ-ΚΧΝ.pdf    
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΚ ΣΥΜ ΤΕΧΝ.pdf    
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 48 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ_signed.pdf    
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 48 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_signed.pdf    
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ SURGILIFE ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ MEDICARE.pdf    
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙΣΕΛ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ MEDICARE.pdf    
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ.pdf    
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.doc    
Τύπος περιεχομένου: Στοιχείο
Έκδοση: 11.0 
Δημιουργήθηκε στις 17/12/2020 9:07 πμ  από τον General Hospital of Trikala 
Τελευταία τροποποίηση στις 22/2/2021 1:35 μμ  από τον General Hospital of Trikala