Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Προγραμματισμός Προμηθειών 2020: ΟΞΥΓΟΝΟ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ

Ιστορικό εκδόσεωνΙστορικό εκδόσεων

Περιγραφή

ΟΞΥΓΟΝΟ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 

Φορέας

Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων 

Κατάσταση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Είδος Διαγωνισμού

ΤΑΚΤΙΚΟΣ 

Διαβούλευση

 

Δημοσίευση

4/12/2020 

Διενέργεια

28/12/2020 

Προϋπολογισμός

79.595,03 € 

Αξία Σύμβασης

 

Αριθμός Διακήρυξης

49/2020 ΕΣΗΔΗΣ 102563 

Έτος

2020 

Παρατηρήσεις

General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (14/1/2021 12:58 μμ): ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 33/1/13-1-2021 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (4/12/2020 8:55 πμ): Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 102563) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 18.00μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00π.μ.
Συνημμένα
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΚ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ.pdf    
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ ΑΔΑΜ.pdf    
ΤΕΥΔ 49.2020 ΟΞΥΓΟΝΟ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.docx    
Τύπος περιεχομένου: Στοιχείο
Έκδοση: 4.0 
Δημιουργήθηκε στις 4/12/2020 8:55 πμ  από τον General Hospital of Trikala 
Τελευταία τροποποίηση στις 14/1/2021 12:58 μμ  από τον General Hospital of Trikala