Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Προγραμματισμός Προμηθειών 2020: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια του είδους «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΧΑΡΤΙΝΑ» (CPV: 33771000-5)

Ιστορικό εκδόσεωνΙστορικό εκδόσεων

Περιγραφή

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια του είδους «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΧΑΡΤΙΝΑ» (CPV: 33771000-5) 

Φορέας

Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων 

Κατάσταση

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Είδος Διαγωνισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

Διαβούλευση

 

Δημοσίευση

26/11/2020 

Διενέργεια

16/12/2020 

Προϋπολογισμός

26.962,56 € 

Αξία Σύμβασης

 

Αριθμός Διακήρυξης

47/2020 

Έτος

2020 

Παρατηρήσεις

General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (23/2/2021 8:06 πμ): Η αριθμ.139/7/16-2-2021 (ΑΔΑ: ΩΘΔΩ46907Φ-ΤΕΔ) Απόφαση ΔΣ έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης διακιολογητικών κατακύρωσης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού.
General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (19/1/2021 9:28 πμ): Η αριθμ.17/1η /2021 Απόφαση ΔΣ, έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης του διαγωνισμού
General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (16/12/2020 10:12 πμ): ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ αναβολής διενέργειας του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού την 16η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10.00π.μ. και την χορήγηση παράτασης παραλαβής των προσφορών που υποβλήθηκαν στην ορισθείσα ημερομηνία υποβολής προσφορών σύμφωνα με του όρους της διακήρυξης, έως την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11:00πμ. Τον ορισμό νέας ημερομηνίας διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00μμ .
General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (26/11/2020 12:32 μμ): Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια του είδους «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΧΑΡΤΙΝΑ» (CPV: 33771000-5). ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 15/12/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30μ.μ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΓΝ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΥ ΤΗΝ 16/12/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00π.μ. ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ) ΤΟΥ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ) ΣΤΟ Τηλ.:2431350702 ΚΑΙ ΣΤΟ e-mail:gnt.promitheies@trikalahospital.gr.
General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (26/11/2020 12:28 μμ): Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια του είδους «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΧΑΡΤΙΝΑ» (CPV: 33771000-5)
Συνημμένα
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf    
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ .pdf    
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΕΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΩΘΔΩ46907Φ-ΤΕΔ.pdf    
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 66ΞΠ46907Φ-ΘΥΤ.pdf    
ΤΕΥΔ-ΥΔ.docx    
Τύπος περιεχομένου: Στοιχείο
Έκδοση: 7.0 
Δημιουργήθηκε στις 26/11/2020 12:28 μμ  από τον General Hospital of Trikala 
Τελευταία τροποποίηση στις 23/2/2021 8:06 πμ  από τον General Hospital of Trikala