Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Προγραμματισμός Προμηθειών 2020: 40_2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ

Ιστορικό εκδόσεωνΙστορικό εκδόσεων

Περιγραφή

40_2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ 

Φορέας

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας 

Κατάσταση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Είδος Διαγωνισμού

ΤΑΚΤΙΚΟΣ 

Διαβούλευση

 

Δημοσίευση

24/9/2021 

Διενέργεια

18/10/2021 

Προϋπολογισμός

49.924,67 € 

Αξία Σύμβασης

 

Αριθμός Διακήρυξης

40_2021 

Έτος

2021 

Παρατηρήσεις

University Hospital of LarisaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (24/9/2021 2:17 μμ): ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 139536. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (http://www.promitheus.gov.gr) στις 18.10.2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00π.μ..
Συνημμένα
40_2021 Διακήρυξη ΜΕΛΑΝΙΑ.pdfs ΑΔΑΜ Ψ80Ψ469060-4Σ5.pdf    
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.doc    
Τύπος περιεχομένου: Στοιχείο
Έκδοση: 2.0 
Δημιουργήθηκε στις 24/9/2021 2:17 μμ  από τον University Hospital of Larisa 
Τελευταία τροποποίηση στις 24/9/2021 2:17 μμ  από τον University Hospital of Larisa