Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Προγραμματισμός Προμηθειών 2020: 1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ"

Ιστορικό εκδόσεωνΙστορικό εκδόσεων

Περιγραφή

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ" 

Φορέας

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας 

Κατάσταση

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Είδος Διαγωνισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

Διαβούλευση

5/4/2021 

Δημοσίευση

 

Διενέργεια

 

Προϋπολογισμός

24.837,20 € 

Αξία Σύμβασης

 

Αριθμός Διακήρυξης

 

Έτος

2021 

Παρατηρήσεις

University Hospital of LarisaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (5/4/2021 9:12 πμ): 1η διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών με μοναδικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 21DIAB000016212. Οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις θα κατατίθενται MONO στο ΕΣΗΔΗΣ (στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr στην επιλογή "Διαβουλεύσεις")
Συνημμένα
Διαβιβαστικό για διαβούλευση.pdf    
Τύπος περιεχομένου: Στοιχείο
Έκδοση: 2.0 
Δημιουργήθηκε στις 5/4/2021 9:12 πμ  από τον University Hospital of Larisa 
Τελευταία τροποποίηση στις 5/4/2021 9:12 πμ  από τον University Hospital of Larisa