Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Προμήθειες ΠΠΥΥ 2015: 1η Διαβούλευση για την πρμοήθεια Στεφανιαίες ενδοπροθέσεις (33184500-8)

Ιστορικό εκδόσεωνΙστορικό εκδόσεων

Περιγραφή

1η Διαβούλευση για την πρμοήθεια Στεφανιαίες ενδοπροθέσεις (33184500-8)  

Φορέας

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας 

Κατάσταση

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Είδος Διαγωνισμού

ΤΑΚΤΙΚΟΣ 

Διαβούλευση

8/10/2018 

Email Διαβούλευσης

specs@dypethessaly.gr 

Δημοσίευση

 

Διενέργεια

 

Προϋπολογισμός

 

Αξία Σύμβασης

 

Αριθμός Διακήρυξης

 

Έτος

 

Παρατηρήσεις

University Hospital of LarisaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (8/10/2018 11:01 πμ): -
University Hospital of LarisaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (8/10/2018 11:00 πμ): Τίθενται σε 1η Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Στεφανιαίες ενδοπροθέσεις (33184500-8) για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν Λάρισας - Γ.Ν.Λάρισας "Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο". Τυχόν παρατηρήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email : procure@uhl.gr μέχρι και την Δευτέρα 15 Οκτώβρη 2018 και ώρα 14:30 μ.μ..
Συνημμένα
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦ. ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ 1η Διαβούλευση.pdf    
Τύπος περιεχομένου: Στοιχείο
Έκδοση: 3.0 
Δημιουργήθηκε στις 8/10/2018 11:00 πμ  από τον University Hospital of Larisa 
Τελευταία τροποποίηση στις 8/10/2018 11:01 πμ  από τον University Hospital of Larisa