Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Προμήθειες ΠΠΥΥ 2015: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ"

Ιστορικό εκδόσεωνΙστορικό εκδόσεων

Περιγραφή

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ" 

Φορέας

Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων 

Κατάσταση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Είδος Διαγωνισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

Διαβούλευση

 

Email Διαβούλευσης

specs-ntrk@dypethessaly.gr 

Δημοσίευση

12/9/2018 

Διενέργεια

25/9/2018 

Προϋπολογισμός

3.480,36 € 

Αξία Σύμβασης

 

Αριθμός Διακήρυξης

27691 

Έτος

2018 

Παρατηρήσεις

General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (7/11/2018 8:58 πμ): ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 956/31ης/2-11-2018 ΑΔΑ:(6ΙΟ146907Φ-ΣΕ2) ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (9/10/2018 10:42 πμ): ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 893/27ης/3-10-2018 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (12/9/2018 10:46 πμ): ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-09-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30μ.μ. ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 25-09-2018 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00π.μ. ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ) ΤΟΥ Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Συνημμένα
ΑΔΑΜ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.pdf    
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΩΘ8Β46907Φ-5Α1 (1).pdf    
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΚ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 6ΙΟ146907Φ-ΣΕ2 (1).pdf    
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΥΔ.doc    
Τύπος περιεχομένου: Στοιχείο
Έκδοση: 4.0 
Δημιουργήθηκε στις 12/9/2018 10:46 πμ  από τον General Hospital of Trikala 
Τελευταία τροποποίηση στις 7/11/2018 8:58 πμ  από τον General Hospital of Trikala