Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Προμήθειες ΠΠΥΥ 2015: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18672/2018 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 60637) ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ιστορικό εκδόσεωνΙστορικό εκδόσεων

Περιγραφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18672/2018 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 60637) ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Φορέας

Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων 

Κατάσταση

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Είδος Διαγωνισμού

ΔΙΕΘΝΗΣ 

Διαβούλευση

 

Email Διαβούλευσης

specs-ntrk@dypethessaly.gr 

Δημοσίευση

20/6/2018 

Διενέργεια

1/8/2018 

Προϋπολογισμός

282.627,00 € 

Αξία Σύμβασης

 

Αριθμός Διακήρυξης

18672/2018 

Έτος

2018 

Παρατηρήσεις

General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (27/11/2018 10:46 πμ): ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 1059 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (8/11/2018 11:31 πμ): ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 981/31/2-11-2018 ΟΡΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (10/10/2018 11:17 πμ): ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 898/27/3-10-2018 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (12/9/2018 12:01 μμ): ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 785/25/5-9-2018 Σχετικά με την έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και ορισμού ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10.00π.μ.
General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (13/7/2018 1:08 μμ): ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (2) ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 18672/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (2/7/2018 2:07 μμ): ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 18672/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
General Hospital of TrikalaΔεν υπάρχουν πληροφορίες παρουσίας (20/6/2018 9:42 πμ): Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr (A/A ΕΣΗΔΗΣ 60637) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018 και ώρα 18.00μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018 και ώρα 10:00π.μ.
Συνημμένα
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΕΓΚ.ΠΡΑΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ_signed.pdf    
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΚ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ_signed.pdf    
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 785 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ_signed.pdf    
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ_signed.pdf    
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ ΑΔΑΜ pdf.pdf    
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (2) ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 18672 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_signed.pdf    
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 18672 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_signed.pdf    
ΕΕΕΣ 60637 ΒΙΤ_signed.pdf    
Τύπος περιεχομένου: Στοιχείο
Έκδοση: 8.0 
Δημιουργήθηκε στις 20/6/2018 9:42 πμ  από τον General Hospital of Trikala 
Τελευταία τροποποίηση στις 27/11/2018 10:46 πμ  από τον General Hospital of Trikala