Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
  
5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας > Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας > Κατανομή Ιατρικού Προσωπικού  

Κατανομή Ιατρικού Προσωπικού

Προμήθειες
Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών 2015
Προμήθειες ΕΚΤΟΣ ΠΠΥΥ 2015
Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών 2014
Προμήθειες ΕΚΤΟΣ ΠΠΥΥ 2014
Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών 2013
Προμήθειες ΕΚΤΟΣ ΠΠΥΥ 2013
Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών 2012
Προμήθειες ΕΚΤΟΣ ΠΠΥΥ 2012
Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών 2011
Προμήθειες ΕΚΤΟΣ ΠΠΥΥ 2011
Διαδικασία Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών
Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές
ΕΣΠΑ
Παρακολούθηση Υλοποίησης ΕΣΠΑ
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Προκηρύξεις Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ
ΕΛΚΕΑ
Επικουρικό ΙΑΤΡΙΚΟ Προσωπικό
Επικουρικό ΛΟΙΠΟ Προσωπικό
Αποκλειστικές Νοσοκόμες
Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή
ΕΟΠΥΥ
VOUCHER
Κοινόχρηστα έγγραφα
Οικονομικά Λειτουργικά Στοιχεία
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ΠΓΝΛ
Νοσηλευτικές Ειδικότητες
Ανθρώπινο Δυναμικό
Εγκύκλιοι & Αποφάσεις
Εφημερίες Ιατρών Νοσοκομείων Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
Κατανομή Ιατρικού Προσωπικού
Κατανομή Νοσηλευτικού Προσωπικού
Κατανομή (Διοικητικού Επιστημονικού Τεχνικού) Προσωπικού
Παρακολούθηση Εργασιών
Modify settings and columns
  
Προβολή: 
Επεξεργασία
Άθροισμα = 875
Άθροισμα = 118
Άθροισμα = 124
Άθροισμα = 147
Άθροισμα = 169
Άθροισμα = 298
Άθροισμα = 61
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Ανάπτυξη/σύμπτυξη Νοσοκομείο : Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας ‎(49)
Άθροισμα = 45
Άθροισμα = 9
Άθροισμα = 6
Άθροισμα = 11
Άθροισμα = 8
Άθροισμα = 11
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Ανάπτυξη/σύμπτυξη Νοσοκομείο : Γενικό Νοσοκομείο Βόλου ‎(49)
Άθροισμα = 199
Άθροισμα = 18
Άθροισμα = 48
Άθροισμα = 19
Άθροισμα = 28
Άθροισμα = 77
Άθροισμα = 10
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Ανάπτυξη/σύμπτυξη Νοσοκομείο : Γενικό Νοσοκομείο Θήβας ‎(49)
Άθροισμα = 29
Άθροισμα = 8
Άθροισμα = 7
Άθροισμα = 6
Άθροισμα = 6
Άθροισμα = 11
Άθροισμα = 2
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Ανάπτυξη/σύμπτυξη Νοσοκομείο : Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας ‎(49)
Άθροισμα = 132
Άθροισμα = 19
Άθροισμα = 8
Άθροισμα = 23
Άθροισμα = 23
Άθροισμα = 49
Άθροισμα = 11
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Ανάπτυξη/σύμπτυξη Νοσοκομείο : Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου ‎(49)
Άθροισμα = 33
Άθροισμα = 11
Άθροισμα = 3
Άθροισμα = 6
Άθροισμα = 13
Άθροισμα = 11
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Ανάπτυξη/σύμπτυξη Νοσοκομείο : Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου ‎(49)
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Ανάπτυξη/σύμπτυξη Νοσοκομείο : Γενικό Νοσοκομείο Κύμης ‎(49)
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 6
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 6
Άθροισμα = 5
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Ανάπτυξη/σύμπτυξη Νοσοκομείο : Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας ‎(49)
Άθροισμα = 137
Άθροισμα = 18
Άθροισμα = 14
Άθροισμα = 22
Άθροισμα = 24
Άθροισμα = 51
Άθροισμα = 8
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Ανάπτυξη/σύμπτυξη Νοσοκομείο : Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ‎(49)
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Ανάπτυξη/σύμπτυξη Νοσοκομείο : Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς ‎(49)
Άθροισμα = 68
Άθροισμα = 11
Άθροισμα = 13
Άθροισμα = 14
Άθροισμα = 14
Άθροισμα = 14
Άθροισμα = 3
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Ανάπτυξη/σύμπτυξη Νοσοκομείο : Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων ‎(49)
Άθροισμα = 117
Άθροισμα = 7
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 18
Άθροισμα = 36
Άθροισμα = 38
Άθροισμα = 16
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Ανάπτυξη/σύμπτυξη Νοσοκομείο : Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας ‎(49)
Άθροισμα = 115
Άθροισμα = 11
Άθροισμα = 25
Άθροισμα = 22
Άθροισμα = 12
Άθροισμα = 36
Άθροισμα = 11
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Ανάπτυξη/σύμπτυξη Νοσοκομείο : Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας ‎(49)
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0
Άθροισμα = 0