Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
  
5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας > Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας > CPV  

CPV

Προμήθειες
Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών 2015
Προμήθειες ΕΚΤΟΣ ΠΠΥΥ 2015
Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών 2014
Προμήθειες ΕΚΤΟΣ ΠΠΥΥ 2014
Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών 2013
Προμήθειες ΕΚΤΟΣ ΠΠΥΥ 2013
Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών 2012
Προμήθειες ΕΚΤΟΣ ΠΠΥΥ 2012
Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών 2011
Προμήθειες ΕΚΤΟΣ ΠΠΥΥ 2011
Διαδικασία Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών
Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές
ΕΣΠΑ
Παρακολούθηση Υλοποίησης ΕΣΠΑ
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Προκηρύξεις Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ
ΕΛΚΕΑ
Επικουρικό ΙΑΤΡΙΚΟ Προσωπικό
Επικουρικό ΛΟΙΠΟ Προσωπικό
Αποκλειστικές Νοσοκόμες
Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή
ΕΟΠΥΥ
VOUCHER
Κοινόχρηστα έγγραφα
Οικονομικά Λειτουργικά Στοιχεία
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ΠΓΝΛ
Νοσηλευτικές Ειδικότητες
Ανθρώπινο Δυναμικό
Εγκύκλιοι & Αποφάσεις
Εφημερίες Ιατρών Νοσοκομείων Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
Κατανομή Ιατρικού Προσωπικού
Κατανομή Νοσηλευτικού Προσωπικού
Κατανομή (Διοικητικού Επιστημονικού Τεχνικού) Προσωπικού
Παρακολούθηση Εργασιών
Modify settings and columns
  
Προβολή: 
Πλήθος = 452
Αγγειακές προθέσεις (33184200-5)33184200-5
Αέρια (24100000-5)24100000-5
Αιθυλική αλκοόλη (24322510-5)24322510-5
Ακτινολογικά μηχανήματα (33111000-1)33111000-1
Ακτινολογικό φιλμ (32354100-0)32354100-0
Αλάτι (15872400-5)15872400-5
Αλάτι και καθαρό NaCl2 (14400000-5)14400000-5
Αλεξικέραυνα (31216000-3)31216000-3
Αλκαλικές μπαταρίες (31411000-0)31411000-0
Άλλα θεραπευτικά προϊόντα (33693000-4)33693000-4
Αμόλυβδη βενζίνη (09132100-4)09132100-4
Αναισθησία και Ανάνηψη (33170000-2)33170000-2
Αναλυτές αίματος (38434520-7)38434520-7
Αναλώσιμα αιματολογικά προϊόντα (33141500-5)33141500-5
Αναλώσιμα έγχυσης (33194120-3)33194120-3
Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά (33141800-8)33141800-8
Αναλώσιμα υλικά διάλυσης νεφρών (33181520-3)33181520-3
Αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας (39222100-5)39222100-5
Αναπηρικά καρότσια, πολυθρόνες με τροχούς και συναφή είδη (33193000-9)33193000-9
Αναπνευστικές συσκευές (44611200-8)44611200-8
Αναψυκτικά (15982000-5)15982000-5
Ανελκυστήρες (42416100-6)42416100-6
Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα (33652300-8)33652300-8
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα (34330000-9)34330000-9
Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ (33696200-7)33696200-7
Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος (33696100-6)33696100-6
Αντιδραστήρια εργαστηρίων (33696500-0)33696500-0
Αντιδραστήρια Ηλεκτροφόρησης (33696600-1)33696600-1
Αντιδραστήρια και σκιαγραφικές ουσίες (33696000-5)33696000-5
Αντιδραστήρια ουρολογίας (33696700-2)33696700-2
Αντιδραστήρια σε ταινίες (33124131-2)33124131-2
Αντιυπερτασικά (33622200-8)33622200-8
Αντλίες (42122000-0)42122000-0
Αντλίες για ιατρική χρήση (42122410-7)42122410-7
Αντλίες έκχυσης υγρού (42122419-0)42122419-0
Αντλίες νερού (42122130-0)42122130-0
Απινιδωτής (33182100-0)33182100-0
Απολυμαντικά (24455000-8)24455000-8
Απολυμαντικά χεριών (33741300-9)33741300-9
Αποροφούμενα Αιμοστατικά (33141127-6)33141127-6
Απορρυπαντικά (39831200-8)39831200-8
Αποσκληρυντές νερού (39137000-1)39137000-1
Ασθενοφόρα (34114121-3)34114121-3
Αυγά (03142500-3)03142500-3
Αυτοκίνητα οχήματα (34100000-8)34100000-8
Βαλβίδες μείωσης της πίεσης, βαλβίδες ελέγχου, ρυθμιστικές και ασφαλιστικές βαλβίδες (42131140-9)42131140-9
Βαμβάκι (03115110-4)03115110-4
Βελόνες αιμοδιάλυσης (33141324-7)33141324-7
Βηματοδότες (33182210-4)33182210-4
Βιβλία βιβλιοθήκης (22113000-5)22113000-5
Βιοϊατρικός εξοπλισμός (38434540-3)38434540-3
Βιομηχανικοί ή εργαστηριακοί κλίβανοι, καυστήρες και φούρνοι (42300000-9)42300000-9
Βιοχημικοί αναλύτες (38434500-1)38434500-1
Βοηθητικός οικοδομικός εξοπλισμός (44115000-9)44115000-9
Βρεφικές Πάνες (33771200-7)33771200-7
Γάλα και κρέμα γάλακτος (15510000-6)15510000-6
Γάντια (18424000-7)18424000-7
Γάντια μιας χρήσης (18424300-0)18424300-0
Γεύματα νοσοκομείου (15894220-9)15894220-9
Γιαούρτι (15551300-8)15551300-8
Γραμμικοί επιταχυντές (31643100-6)31643100-6
Γραφική ύλη (30192700-8)30192700-8
Δημητριακά, πατάτες, λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί (03200000-3)03200000-3
Διαγνωστικές ουσίες (33694000-1)33694000-1
Διαλύματα αιμοδιύλισης (33692800-5)33692800-5
Διαλύματα παρεντερικής διατροφής (33692210-2)33692210-2
Διατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής (33168000-5)33168000-5
Διατάξεις μετάγγισης αίματος (33194210-1)33194210-1
Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης (33181000-2)33181000-2
Διάφορα ανταλλακτικά (34913000-0)34913000-0
Διάφορα έπιπλα (39151000-5)39151000-5
Διάφορα κατασκευασμένα προϊόντα και συναφή είδη (44400000-4)44400000-4
Διάφορα κρέατα (15119000-5)15119000-5
Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης (42900000-5)42900000-5
Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (48900000-7)48900000-7
Διάφορα προϊόντα διατροφής (15800000-6)15800000-6
Διάφορα προϊόντα διατροφής και ξηρά τροφή (15890000-3)15890000-3
Διάφορα χημικά προϊόντα (24327000-2)24327000-2
Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα (33190000-8)33190000-8
Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων (31644000-2)31644000-2
Διάφορες υπηρεσίες (98300000-6)98300000-6
Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης (50800000-3)50800000-3
Δομικά υλικά (44200000-2)44200000-2
Δοχεία και κάδοι απορριμάτων (34928480-6)34928480-6
Δοχείο απορριμμάτων οξέων αντικειμένων (33141123-8)33141123-8
Εγχειρητική Τεχνική (33160000-9)33160000-9
Έγχρωμες οθόνες παρακολούθησης (32323100-4)32323100-4
Εδέσματα προγεύματος (15813000-0)15813000-0
Είδη Γραφείου (30192000-1)30192000-1
Είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα (15812000-3)15812000-3
Είδη καθαρισμού και στίλβωσης (39800000-0)39800000-0
Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών (18000000-9)18000000-9
Είδη ξυλουργικής για χρήση σε οικοδομικές εργασίες (44220000-8)44220000-8
Είδη Ταπετσαρίας (39114100-5)39114100-5
Ειδικά Ενδύματα (18410000-6)18410000-6
Ειδικά Υποδήματα (18832000-0)18832000-0
Ειδικά Υποδήματα (18832000-0)18832000-0
Ειδικά υφάσματα (19240000-0)19240000-0
Ειδικός ρουχισμός εργασίας (18130000-9)18130000-9
Εκτυπωτές λέιζερ (30232110-8)30232110-8
1 - 100 Επόμενο