Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
  
5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας > Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας > CPV  

CPV

Modify settings and columns
  
Προβολή: 
Πλήθος = 417
Αέρια (24100000-5)24100000-5
Αιθυλική αλκοόλη (24322510-5)24322510-5
Ακτινολογικά μηχανήματα (33111000-1)33111000-1
Ακτινολογικό φιλμ (32354100-0)32354100-0
Αλάτι (15872400-5)15872400-5
Αλεξικέραυνα (31216000-3)31216000-3
Αλκαλικές μπαταρίες (31411000-0)31411000-0
Άλλα θεραπευτικά προϊόντα (33693000-4)33693000-4
Αμόλυβδη βενζίνη (09132100-4)09132100-4
Αναισθησία και Ανάνηψη (33170000-2)33170000-2
Αναλυτές αίματος (38434520-7)38434520-7
Αναλώσιμα αιματολογικά προϊόντα (33141500-5)33141500-5
Αναλώσιμα έγχυσης (33194120-3)33194120-3
Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά (33141800-8)33141800-8
Αναλώσιμα υλικά διάλυσης νεφρών (33181520-3)33181520-3
Αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας (39222100-5)39222100-5
Αναπηρικά καρότσια, πολυθρόνες με τροχούς και συναφή είδη (33193000-9)33193000-9
Αναπνευστικές συσκευές (44611200-8)44611200-8
Αναψυκτικά (15982000-5)15982000-5
Ανελκυστήρες (42416100-6)42416100-6
Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα (33652300-8)33652300-8
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα (34330000-9)34330000-9
Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ (33696200-7)33696200-7
Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος (33696100-6)33696100-6
Αντιδραστήρια εργαστηρίων (33696500-0)33696500-0
Αντιδραστήρια και σκιαγραφικές ουσίες (33696000-5)33696000-5
Αντιδραστήρια ουρολογίας (33696700-2)33696700-2
Αντιδραστήρια σε ταινίες (33124131-2)33124131-2
Αντιυπερτασικά (33622200-8)33622200-8
Αντλίες (42122000-0)42122000-0
Αντλίες για ιατρική χρήση (42122410-7)42122410-7
Αντλίες έκχυσης υγρού (42122419-0)42122419-0
Αντλίες νερού (42122130-0)42122130-0
Απινιδωτής (33182100-0)33182100-0
Απολυμαντικά (24455000-8)24455000-8
Απολυμαντικά χεριών (33741300-9)33741300-9
Απορρυπαντικά (39831200-8)39831200-8
Αποσκληρυντές νερού (39137000-1)39137000-1
Ασθενοφόρα (34114121-3)34114121-3
Αυγά (03142500-3)03142500-3
Αυτοκίνητα οχήματα (34100000-8)34100000-8
Βαμβάκι (03115110-4)03115110-4
Βελόνες αιμοδιάλυσης (33141324-7)33141324-7
Βιβλία βιβλιοθήκης (22113000-5)22113000-5
Βιοϊατρικός εξοπλισμός (38434540-3)38434540-3
Βιομηχανικοί ή εργαστηριακοί κλίβανοι, καυστήρες και φούρνοι (42300000-9)42300000-9
Βιοχημικοί αναλύτες (38434500-1)38434500-1
Βρεφικές Πάνες (33771200-7)33771200-7
Γάλα και κρέμα γάλακτος (15510000-6)15510000-6
Γάντια (18424000-7)18424000-7
Γάντια μιας χρήσης (18424300-0)18424300-0
Γεύματα νοσοκομείου (15894220-9)15894220-9
Γιαούρτι (15551300-8)15551300-8
Γραμμικοί επιταχυντές (31643100-6)31643100-6
Γραφική ύλη (30192700-8)30192700-8
Δημητριακά, πατάτες, λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί (03200000-3)03200000-3
Διαγνωστικές ουσίες (33694000-1)33694000-1
Διαλύματα αιμοδιύλισης (33692800-5)33692800-5
Διαλύματα παρεντερικής διατροφής (33692210-2)33692210-2
Διατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής (33168000-5)33168000-5
Διατάξεις μετάγγισης αίματος (33194210-1)33194210-1
Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης (33181000-2)33181000-2
Διάφορα ανταλλακτικά (34913000-0)34913000-0
Διάφορα έπιπλα (39151000-5)39151000-5
Διάφορα κατασκευασμένα προϊόντα και συναφή είδη (44400000-4)44400000-4
Διάφορα κρέατα (15119000-5)15119000-5
Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης (42900000-5)42900000-5
Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (48900000-7)48900000-7
Διάφορα προϊόντα διατροφής (15800000-6)15800000-6
Διάφορα προϊόντα διατροφής και ξηρά τροφή (15890000-3)15890000-3
Διάφορα χημικά προϊόντα (24327000-2)24327000-2
Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα (33190000-8)33190000-8
Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων (31644000-2)31644000-2
Διάφορες υπηρεσίες (98300000-6)98300000-6
Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης (50800000-3)50800000-3
Δομικά υλικά (44200000-2)44200000-2
Δοχεία και κάδοι απορριμάτων (34928480-6)34928480-6
Δοχείο απορριμμάτων οξέων αντικειμένων (33141123-8)33141123-8
Εγχειρητική Τεχνική (33160000-9)33160000-9
Έγχρωμες οθόνες παρακολούθησης (32323100-4)32323100-4
Εδέσματα προγεύματος (15813000-0)15813000-0
Είδη Γραφείου (30192000-1)30192000-1
Είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα (15812000-3)15812000-3
Είδη καθαρισμού και στίλβωσης (39800000-0)39800000-0
Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών (18000000-9)18000000-9
Είδη ξυλουργικής για χρήση σε οικοδομικές εργασίες (44220000-8)44220000-8
Ειδικά Ενδύματα (18410000-6)18410000-6
Ειδικά Υποδήματα (18832000-0)18832000-0
Ειδικά υφάσματα (19240000-0)19240000-0
Ειδικός ρουχισμός εργασίας (18130000-9)18130000-9
Εκτυπωτές λέιζερ (30232110-8)30232110-8
Εκτυπωτικό χαρτί (30197630-1)30197630-1
Ελαιόλαδο (15411110-6)15411110-6
Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως (34350000-5)34350000-5
Ενδοσκόπια (33168100-6)33168100-6
Ενδοφθάλμιοι φακοί (33731110-7)33731110-7
Ενδύματα (18300000-2)18300000-2
Έντυπα (22820000-4)22820000-4
Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα (22000000-0)22000000-0
Εξαρτήματα (44523300-5)44523300-5
1 - 100 Επόμενο