Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πληροφοριακό Σύστημα 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αναζήτηση
Νοσοκομεία
  
 

Επικουρικό Προσωπικό

Modify settings and columns
  
Προβολή: 
Επεξεργασία
Φάκελος: AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ΦΑΣΗΣ 14-12-2018AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ΦΑΣΗΣ 14-12-2018AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ΦΑΣΗΣ 14-12-2018 
Φάκελος: AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ΦΑΣΗΣ 19-12-2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗAΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ΦΑΣΗΣ 19-12-2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗAΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ΦΑΣΗΣ 19-12-2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Φάκελος: AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ΦΑΣΗΣ ΕΩΣ 4-11-2019AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ΦΑΣΗΣ ΕΩΣ 4-11-2019AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ΦΑΣΗΣ ΕΩΣ 4-11-2019 
Φάκελος: AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΩΣ 25-10-2019AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΩΣ 25-10-2019AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΩΣ 25-10-2019 
Φάκελος: OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 10-12-2018OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 10-12-2018OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 10-12-2018 
Φάκελος: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ΦΑΣΗΣ μέχρι 31-12-2018ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ΦΑΣΗΣ μέχρι 31-12-2018ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ΦΑΣΗΣ μέχρι 31-12-2018 
Φάκελος: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΩΣ 10-6-2019ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΩΣ 10-6-2019ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΩΣ 10-6-2019 
Φάκελος: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΩΣ 1-3-2019ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΩΣ 1-3-2019ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΩΣ 1-3-2019 
Φάκελος: ΕΝΣΤΑΣΗΕΝΣΤΑΣΗΕΝΣΤΑΣΗ 
Φάκελος: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 16-11-2018ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 16-11-2018ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 16-11-2018 
10.9.2018 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.pdf10.9.2018 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ564 KB 
10.9.2018 ΟΡΘΗ 1-7-18 ΚΥΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.pdf10.9.2018 ΟΡΘΗ 1-7-18 ΚΥΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ1314 KB 
11 10 2018 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕ.pdf11 10 2018 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕ12369 KB 
11 10 2018 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕ.pdf11 10 2018 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕ2341 KB 
11 10 2018 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕ.pdf11 10 2018 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕ3929 KB 
11 10 2018 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΕ.pdf11 10 2018 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΕ1911 KB 
5ηΥΠΕ_Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα.pdf5ηΥΠΕ_Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα4621 KB 
5ηΥΠΕ_Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα_ΔΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ.pdf5ηΥΠΕ_Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα_ΔΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ1818 KB 
5ηΥΠΕ_Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα_ΔΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf5ηΥΠΕ_Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα_ΔΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ1818 KB 
5ηΥΠΕ_Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα_ΠΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ.pdf5ηΥΠΕ_Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα_ΠΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ987 KB 
5ηΥΠΕ_Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα_ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf5ηΥΠΕ_Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα_ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ4621 KB 
5ηΥΠΕ_Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα_ΤΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ.pdf5ηΥΠΕ_Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα_ΤΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ1495 KB 
5ηΥΠΕ_Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα_ΥΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ.pdf5ηΥΠΕ_Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα_ΥΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ681 KB